و همچنین نمایشگر آن نیز به صورت آنالوگ می باشد.

فر توکار برقی DF687 داتیسDF687