این صفحه مربوط به پرداخت آنی و مستقیم به حساب فروشگاه عمارت نو می باشد.
مشتریان می توانند مبلغ کالای مورد نظر خود و یا مبلغ توافق شده یا ودیعه خود را از این طریق واریز نمایند.

pay


پرداخت آنلاين وجه