خرید هود آشپزخانه امروز به یک نیاز ضروری برای هر خانه ای محسوب می شود.هود در آشپزخانه دو وظیفه مهم را برعهده دارد.

ایجاد تهویه و رفرش کردن هوای آشپزخانه از بوی دود،بخار و چربی

مدرن سازی و ایجاد دکور در فضای آشپزخانه.

انتخاب یک هود مناسب نیازمند بررسی عواملی همچون نوع موتور،قدرت و توان آن،دور و مکش،صدا و گارانتی،زیبایی و طراحی،ساختار بدنه،فیلتر و سیستم روشنایی و از همه مهمتر آپشن های آن می باشد.